Stripboeken van Inkooptopper

InkoopDivisie Bekijk ze hier

Mail uw eigen idee

Indien u een idee, anekdote of actueel onderwerp heeft dat toegepast kan worden in een ‘Inkooptopper’ dan horen wij dat graag van u.
Ieder kwartaal zullen wij het beste ingezonden idee belonen met een kleine attentie en een eervolle vermelding op de strip.

Richtlijnen waaraan uw idee moet voldoen:
- Gaat om een objectieve situatie dus geen namen van mensen of bedrijven;
- Het moet passen in een stramien van zes plaatjes – one page comic;
- Het mag niet beledigd of kwetsend zijn in welke vorm dan ook;
- Het mag geen commerciële reclameboodschap bevatten;
- Het moet gekoppeld kunnen worden aan de personages van de strip;
- Vanzelfsprekend ligt er een link in de wereld van inkoop en/of in relatie met verkoop;


Onze maatschappelijke
bijdrage van afgelopen jaren