Stripboeken van Inkooptopper

InkoopDivisie Bekijk ze hier

Geschiedenis van strips en inkooptopper ...voor de echt geïnteresseerden...

 

Een stripverhaal is een van de oudste vormen van literatuur en kent zijn oorsprong vanuit prehistorische afbeeldingen zoals bijvoorbeeld vanuit de grotten van Lascaux. De beeldschriften van toen geven op een mythologische wijze een verhaal weer via logogrammen, wat dus min of meer hetzelfde systeem was als de hedendaagse stripverhalen.

Rondom 1900 ontstond er een belangrijke modernisering plaats van de strip.
Toen werden beeldende plaatjes met een verhaallijn ingezet ter verfraaiing en ondersteuning van kranten. Pas later in de jaren 30 kwamen de eerste eigenlijke comics. De meest bekende van toen waren; Kuifje en Robbedoes. Deze stijl en ontwikkeling zBasette zich door en werd in de jaren 50 gekenmerkt door de golden age comics. In een latere stroming daarna ontstonden pas de zogenoemde gags of stop-comics. Dit zijn korte strips van enkele plaatjes of hooguit één pagina waarin de grap of clou wordt duidelijk gemaakt.

Rondom de eind jaren 50 werd het vak inkoop als een professie gezien. Vanaf die periode heeft dit vakgebied zich tot op de dag van vandaag stevig ontwikkeld tot wat het nu is. Er is vanaf die periode een stevige professionalisering ingezet. Deze ontwikkeling heeft zich laten ondersteunen door wetenschappelijke – en theoretische inkoopliteratuur. Ruimte voor andere vormen van literatuur, zoals comics was op dat moment dan ook niet aan de orde. Het is dus een logische verklaring dat in een fase waarin een vakgebied zich serieus aan het ontwikkelen is en comics over zijn hoogtepunt heen is dit niet wordt opgepakt door deze stroming en tijdgeest.

 

Anno 2016 leert ons dat inkoop een volwassen vakgebied is geworden. In de hedendaagse wetenschap en literatuur zullen we gaan ontdekken dat veel theorieën vanuit het verleden zich gaan herhalen, dus oude wijn in nieuwe zakken. Door deze evolutie is er literatuurtechnisch gezien nu ruimte ontstaan om ook vormen van literatuur in de markt te herpositioneren. Voor het vakgebied inkoop is er nu ruimte om zelfreflectie te doen op basis van comics.

 

Met de strips van Inkooptopper hopen we op een leuke manier hier de juiste invulling en bijdrage aan te geven.

Onze maatschappelijke
bijdrage van afgelopen jaren